abobe dé etɔmmebobe mé etɔmn5/6outer layer of plantain stemNyíhɛ̂ abobe dé etɔm áyə̄le tânke é mendíb.Put the plantain layer as a gutter.