âbwɔgnɛn-nɛnv1hold firmlyBwɔgnɛ́n mbód nló á ndɔɔb-tê.Hold the head of the goat on the ground.2sit on eggsKúb ebwɔgnɛ́né mekii.The hen sat on her eggs.