âtúbv1pierce2bore a holeTúb ene pân.Make a hole in the pan.Atúbé pân mesúsú.He made a hole in the bottom of the pan.3appear, come outEnyɛn étúbé.The sun appeared.4answer correctlyAtúbé dyálabé dé mesoŋgé.He gave the correct answer to the sums.5mention, sayWetúbé dǐn.Donʼt mention the name.âtúbeâtúbedâtúbɛn1ntubag2