âtédv1takeTéd ane mwǎn, nyúmə̄ nyíkag wê sáá.Take the child and go together to the fatherʼs house./Take the child to his/her father.2acceptâtéd yə̌lâtédeâtédɛnâtédɛn póndéâtédnedâtédned áte