ehə́ŋgéeʼhə́ŋgén7/8announcement (made by town crier), message, newsEhə́ŋgé ébídé bán békɛ bétyêm nzii.The town crier announced that they should go and clear the road.Cf.âhə́ə