ngóbnédngóbnédn9/10acceptance; something held ontoAkəgé metóm akal boŋ ngóbnéd éesaá.He tried to tell lies but they were not accepted.Weewóoʼɛ́ ngóbnéd hǒmhom.You have no place to stay.Cf.nkóbnéd