nziinzyə́ŋnziinzyə́ŋn9/101Bahama grassBekɔ́ɔ̄sē bébɛnlɛ nziinzyə́ŋ âlóm asóŋ.The Bakossi use nziinzyə́ŋ to send a message.2bull grassEleusine indica