abwɔ́gmebwɔ́gn5/6place, a particular placeEpané abwɔ́g á hóm ádé ńlébpé wɛ hyǒn.You missed the particular place where I sent you for firewood.abwɔ́g dé ebó